Di dời 80 trường đại học, cao đẳng ra ngoại thành

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga, tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cần giảm 670.000 sinh viên đại học và cao đẳng trong khu vực nội thành, tương đương với số trường phải

di dời

là khoảng 80 trường.

Cụ thể, tại Hà Nội, mục tiêu hướng tới là giảm số lượng sinh viên đại học và cao đẳng học tại các cơ sở đào tạo trong nội thành từ gần 478.900 năm 2011 xuống còn khoảng 150.000 (tương đương với quy mô của năm 1976) năm 2030.

Như vậy, cần giảm 2/3 tổng số sinh viên đại học và cao đẳng đang học ở các cơ sở đào tạo trong nội thành hiện nay ra các khu quy hoạch, tương đương với số trường cần phải di dời là khoảng 40 trường.

Tương tự, quy mô sinh viên tại nội thành

Thành phố Hồ Chí Minh

sẽ giảm từ trên 516.500 sinh viên năm 2011 xuống còn khoảng 170.000 sinh viên năm 2030, tương đương với quy mô của năm 1978. Theo đó, cần phải giảm 2/3 tổng số sinh viên, tức khoảng 350.000 sinh viên, tương đương với số trường phải di dời là khoảng 40 trường.

Hiện ở

Hà Nội

và Thành phố Hồ Chí Minh, các trường đại học, cao đẳng chủ yếu tập trung ở khu vực nội thành.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại Hà Nội, nếu không kể các trường của lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị – xã hội, có 66

trường đại học

, cao đẳng, chiếm xấp xỉ 15% số trường và 27,8% sinh viên của cả nước.

Trong đó nhiều nhất là quận Cầu Giấy và quận Đống Đa, mỗi quận có 13

trường, tiếp đó là quận Thanh Xuân và Hai Bà Trưng, mỗi quận 6 trường. So với năm 1976, số lượng trường tăng 3,1 lần trong khi quy mô đào tạo tăng khoảng 48 lần.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, có 69 trường đại học, cao đẳng. Từ năm 1976 đến nay, diện tích thành phố tăng 1,38 lần, trong khi số trường đại học, cao đẳng tăng 7,1 lần, số sinh viên tăng 18,9 lần.

Việc các trường đại học, cao đẳng với quy mô sinh viên lớn tập trung ở khu vực nội thành đã gây sức ép lên cơ sở hạ tầng thành phố, đồng thời làm giảm chất lượng đào tạo. Vì thế, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành liên quan lên kế hoạch

di dời

các trường đại học, cao đẳng ra khu vực ngoại thành./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.