Điều chỉnh định kỳ trong rổ chỉ số HNX 30 từ ngày 1/8

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa ra thông báo về việc

điều chỉnh

định kỳ hàng quý đối với tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng và tỷ trọng

vốn hóa

của các cổ phiếu trong rổ chỉ số

HNX

30, áp dụng từ 1/8.

Theo đó, có 3 cổ phiếu thay đổi tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng nhảy theo dải  tính trong rổ bao gồm, SHB (+5%), SDH (+5%) và SCR (+10%) và 2 cổ phiếu giảm tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng là PVS (-5%) và VND (-10%).

Được biết, dữ liệu này được kết xuất và tính toán tại ngày giao dịch cuối cùng của quý (ngày 30/06/2012) và được áp dụng sau ngày giao dịch cuối cùng của tháng tiếp theo, tức là ngày 01/08/2012. Về Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng, các thay đổi đều do có sự thay đổi phần nắm giữ của cổ đông nội bộ và người có liên quan./.

Linh Chi (Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *