Gần 102.000 hécta đất xây dựng khu đô thị mới

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, cả nước hiện có 632 dự án khu đô thị mới với tổng

diện tích 101.886ha.

Trong đó, miền Bắc có 282 dự án với 37.954ha; miền Trung 56

dự án, diện tích 14.820ha; miền Nam có 294 dự án, chiếm 49.112ha. Tuy nhiên, cả

nước vẫn còn 19 tỉnh chưa có dự án

khu đô thị

mới.

Các dự án khu đô thị mới được đầu tư

xây dựng

tập trung tại vùng đồng

bằng, duyên hải, đô thị lớn và vừa (đô thị từ loại 3 trở lên). Trong số này, các

dự án đầu tư xây dựng có quy mô nhỏ hơn 200ha chiếm tới 538 dự án.

Các dự án khu đô thị mới có quy mô từ 200ha đến 1.000ha

chưa được đầu tư xây dựng nhiều, chỉ có khoảng 80 dự án; khu đô thị mới với quy

mô chiếm đất theo quy hoạch từ 1.000ha trở lên chỉ có 14 dự án.

Quy mô các khu đô thị mới khác nhau nên trong quá trình phát triển đã nảy

sinh một số tồn tại. Hiện nay mới chỉ có quy định quy mô tối thiểu về diện tích

khi xây dựng các khu đô thị mới nhưng không quy định quy mô tối đa nên xuất hiện

một số khu đô thị mới có diện tích lớn hơn 1.000ha, và thậm chí còn lớn hơn nữa.

Trong khi các quy định tại Nghị định số 02/2006/NĐ-CP đã nêu rõ khu đô thị

mới phải đồng bộ về hạ tầng xã hội và kỹ thuật, nhưng trên thực tế, chủ đầu tư

thường tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà ở trước còn hạ tầng xã hội lại

triển khai chậm hơn nhiều nên ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân khu vực

này.

Đó là chưa kể hình dạng các khu đất xây dựng khu đô thị mới không gọn

trong các ô phố theo quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết mà thường dựa vào khả

năng giải phóng mặt bằng để triển khai khiến nhiều khu đô thị mới tuy có quy

hoạch nhưng lại thiếu đồng bộ với khu vực lân cận và tổng thể chung.

Để khắc phục những nhược điểm này, Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) cho

rằng cần nghiên cứu giới hạn tối đa quy mô diện tích đất xây dựng khu đô thị mới

và kiểm soát chặt chẽ hơn điều lệ quản lý để dự án có sự đồng bộ giữa hạ tầng kỹ

thuật và

hạ tầng xã hội

theo tiến độ.

Mặt bằng dự án khu đô thị mới cũng phải

đảm bảo mỹ quan và được thực hiện phù hợp với

quy hoạch

chung và quy hoạch chi

tiết./.

Thu Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.