Hà Nội cấm dùng đất sân golf để xây biệt thự bán

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác

quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện sân golf, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã

chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, thẩm

định, cấp phép, bảo đảm theo đúng quy hoạch và đáp ứng đầy đủ các tiêu

chí, điều kiện hình thành dự án sân golf.

Thành phố giao Sở Kế

hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực theo dõi, đôn đốc, giám sát việc

triển khai thực hiện nhiệm vụ; hướng dẫn chủ đầu tư, nhà đầu tư triển

khai dự án

sân golf

theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ tại giấy chứng

nhận đầu tư.

Trường hợp sân golf có vi phạm, không thực hiện đúng chỉ

đạo của Thủ tướng, báo cáo và đề xuất giải pháp xử lý kịp thời để Ủy ban Nhân dân

thành phố xem xét quyết định.

Đối với 3 sân golf đã đi vào hoạt

động (gồm sân golf

Hà Nội

, sân golf Vân Trì, sân golf Đồng Mô), thành

phố yêu cầu các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp

luật về kinh doanh, quản lý

sử dụng đất

đai, bảo vệ môi trường và tài

nguyên nước; tuyệt đối không sử dụng đất đã cấp xây dựng sân golf để xây

nhà biệt thự bán, chuyển nhượng hoặc dùng vào mục đích khác.

Đối với các dự án sân golf hồ Văn Sơn, dự án sân golf quốc tế Sóc Sơn,

sân golf và dịch vụ Long Biên, khu du lịch đô thị sinh thái Quan Sơn,

khu du lịch quốc tế Tản Viên giai đoạn 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ

trì cùng các sở, ngành liên quan kiểm tra, đề xuất theo điều kiện, tiêu

chí quy định.

Cùng với đó, Sở Quy hoạch Kiến trúc hướng dẫn các

chủ đầu tư, nhà đầu tư trong quá trình lập, thẩm định, trình cấp thẩm

quyền

phê duyệt quy hoạch

chi tiết xây dựng, đảm bảo phù hợp với các

quy định hiện hành (về đất lúa, đất màu, đất rừng phòng hộ, rừng đặc

dụng, tỷ lệ sử dụng đất xây dựng nhà thấp tầng cho thuê…)./.

Minh Nghĩa (TTXVN)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.