Hà Nội: Cấp sổ đỏ chậm vì khó xác định nguồn gốc

Ngày 2/8, Sở Tài nguyên và Môi trường

Hà Nội

cho biết đến nay toàn thành phố đã

cấp được hơn 1,043.848 triệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt 94,6% đối

với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tại khu vực đô thị

và nông thôn.

Tuy vậy, trong sáu tháng đầu năm nay, các quận, huyện, thị xã mới cấp hơn

29.000 giấy chứng nhận, đạt 15,16% kế hoạch thành phố giao. Hiện các quận, huyện

còn tồn đọng 112.000 trường hợp chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận các loại.

Trong đó được phân loại thành 12 dạng sử dụng đất có nguồn gốc vi phạm đất đai,

nhưng chưa có căn cứ pháp lý để giải quyết hoặc căn cứ giải quyết còn thiếu,

chưa rõ ràng và vượt thẩm quyền của thành phố.

Theo phản ánh của các quận, huyện, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng

đất và quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều

bất cập, vướng mắc liên quan đến việc xác định nguồn gốc sử dụng đất và cơ chế

chính sách.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân Đặng Hồng Thái cho biết có

trường hợp hồ sơ cấp giấy chứng nhận là nhà cấp 4, nhưng thực tế đã xây 3-4 tầng

kiên cố; hay một số khu tập thể, nguồn gốc diện tích cấp đất cho chủ sử dụng rất

ít (chỉ 20-30m2), nhưng hồ sơ đề nghị cấp lên đến hàng 100m2?

Tình trạng này tại khu vực nông thôn cũng có, do lấn chiếm, chiếm dụng đất

công… Ngoài ra, đất một số khu tập thể nhà ở, đơn vị chủ quản chưa hoàn thành

bàn giao quản lý Nhà nước về đất đai cho thành phố nên thiếu căn cứ và cơ sở để

giải quyết.

Một vấn đề bức xúc nữa là tại một số khu đô thị, chủ đầu tư chưa hoàn thành

nghĩa vụ tài chính với Nhà nước (như nộp thiếu tiền sử dụng đất), hay đầu tư xây

dựng không đúng thiết kế được duyệt, khiến việc cấp “

sổ đỏ

” cho các hộ dân bị

ách lại, gây bức xúc cho người dân.

Trước những tồn tại, vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận, Phó Chủ

tịch Thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh yêu cầu, các cấp các ngành, các địa phương

cần rà soát toàn bộ thực trạng đất đai, nhà ở trên địa bàn quản lý và phân thành

các dạng cụ thể để từng bước tháo gỡ.

Từ nay đến hết năm 2013, các địa phương phải hoàn thành cấp giấy chứng nhận

đối với những trường hợp nhà ở, đất ở đủ điều kiện. Trường hợp không đủ điều

kiện, phải thông báo với chủ sử dụng đất, sở hữu nhà ở và nêu rõ nguyên nhân,

chỉ rõ cấp thẩm quyền giải quyết, tránh tình trạng đùn đẩy hoặc làm khó để người

dân phải đi lại nhiều lần…

Đối với các dự án phát triển nhà ở, nếu chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ

tài chính với Nhà nước, các đơn vị chức năng phải thanh kiểm tra, xử lý dứt điểm

theo quy định của pháp luật để bảo đảm quyền lợi của người mua nhà (theo văn bản

hướng dẫn xử lý số 2470 của Bộ TN&MT ngày 17/7/2012)…

Đối với các trường hợp không có nhu cầu được cấp “sổ đỏ,” các cấp chính quyền

cần vận động, giải thích với chủ sử dụng đất về quyền lợi và trách nhiệm của họ

để chấp hành thực hiện.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đặc biệt lưu ý các cấp địa phương

cần quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cấp giấy chứng nhận nhà ở, đất ở cho các

khu tái định cư; tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; giáo dục ý thức

trách nhiệm đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là cấp phường, xã trong công tác

này.

Thành phố sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ vi phạm quy định,

gây khó dễ cho người dân./.

Minh Nghĩa (TTXVN)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.