Hà Nội: Khởi công 2 khu nhà ở tái định cư kết hợp

Ngày 6/8, Ủy ban Nhân dân quận

Hoàng Mai (Hà Nội) tổ chức khởi công xây dựng nhà tái định cư cao tầng tại ô đất

kí hiệu C13/DD1, phường Trần Phú và nhà tái định cư cao tầng kết hợp nhà ở thấp

tầng tại ô đất B10/ODK3, phường Yên Sở.

Theo quy hoạch, dự án xây dựng nhà tái định cư cao tầng phường Trần Phú có tổng

diện tích đất là 3.434m2; trong đó, diện tích xây dựng 1.943m2, diện tích sàn

21.347m2.

Tầng 1 của tòa nhà bố trí nhà trẻ, dịch vụ công cộng và sinh hoạt cộng đồng. Từ

tầng 2 đến tầng 15 bố trí các căn hộ tái định cư với gần 200 căn hộ.

Tổng mức

đầu tư của

dự án

trên 220 tỷ đồng, do Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô

thị – UDIC thi công, dự kiến hoàn thành vào quý 1/2014.

Dự án xây dựng

nhà tái định cư

cao tầng kết hợp nhà ở thấp tầng tại phường Yên

Sở có tổng diện tích 7.347m2; trong đó, đất làm đường giao thông là 1.829m2, đất

xây dựng khối nhà tái định cư 1.612m2, đất xây dựng

nhà ở

thấp tầng phục vụ đấu

giá quyền sử dụng đất là 1.661m2.

Khối nhà tái định cư có quy mô xây dựng 15 tầng; trong đó, tầng 1 bố trí nhà

trẻ, phòng điều hành, sinh hoạt cộng đồng. Từ tầng 2 đến tầng 15 bố trí các căn

hộ tái định cư, với tổng số 224 căn hộ.

Dự án do Tổng Công ty xây dựng Hà Nội

thi công

với tổng kinh phí trên 220 tỷ đồng và cũng dự kiến hoàn thành vào quý

1/2014.

Để đảm bảo thực hiện đúng cam kết về chất lượng và tiến độ công trình, đáp ứng

nhu cầu bức xúc vì thiếu quỹ nhà tái định cư tại hầu hết các địa phương hiện

nay, lãnh đạo quận Hoàng Mai chỉ đạo các nhà thầu thi công chủ động nhân lực,

máy móc và vật tư để triển khai ngay các hạng mục công việc.

Trong quá trình thi công phải đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, an ninh trật

tự trên công trường, thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết

tốt các vấn đề phát sinh.

Cùng với đó, đơn vị tư vấn giám sát thường xuyên theo dõi tiến độ, giám sát chặt

chẽ về quy trình thi công đảm bảo đúng thiết kế và dự toán đã được phê

duyệt./.

Minh Nghĩa (TTXVN)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *