Hà Nội sẽ công khai các tổ chức vi phạm đất đai trên mạng điện tử

Hà Nội chỉ đạo

công khai

các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Hùng Võ (Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.