Microsoft Việt Nam hỗ trợ đào tạo công nghệ cho học sinh vùng khó

Ký kết khởi động dự án. (Ảnh: Nam Phương/Vietnam+)

Trẻ em làm quen với khoa học

máy tính

. (Ảnh minh họa: Vietnam+)

Yên Thủy (Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.