Những tờ báo lớn nói về sự ra đi của Steve Jobs

Để đáp lại câu hỏi “Những tờ báo nào nói về sự ra đi của

Steve Jobs

?” có

lẽ câu trả lời đơn giản nhất là “Tất cả mọi tờ báo cập nhật hiện nay.”

Điều đó cho thấy

sức ảnh hưởng

mạnh mẽ của nhà đồng sáng lập

Apple

, Steve

Jobs, tới cả thế giới công nghệ và truyền thông.

Cùng

Vietnam+

điểm qua những trang báo lớn nói về sự ra đi của một trong

những nhân tài kiệt xuất nhất trong

làng công nghệ

và kinh doanh toàn cầu:

The New York Times

The Wall Street Journal

USA Today

Los Angeles Times

Boston Globe

Chicago Tribute

Detroit Free Press

San Francisco Chronicle

Houston Chronicle

Mercury News

The Seattle Times

Văn Hưng (Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.