Tăng cường giám sát thị trường chứng khoán

Nhằm đảm bảo cho thị trường chứng khoán phát triển ổn định, bền vững, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có Công văn yêu cầu các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán, các công ty chứng khoán và công ty niêm yết nghiêm túc tuân thủ các quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn.

Các sở giao dịch sẽ phải tăng cường công tác

giám sát

giao dịch, giám sát thành viên, giám sát việc công bố thông tin, giám sát tin đồn; chủ động, kịp thời báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tin đồn, hiện tượng, sự việc có dấu hiệu vi phạm.

Đối với Trung tâm lưu ký cần giám sát chặt chẽ hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán của các

thành viên

lưu ký đồng thời đảm bảo an toàn cho hệ thống thanh toán giao dịch chứng khoán.

Ủy ban cũng đề nghị các công ty chứng khoán nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin; tuân thủ quy định hiện hành về tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán, quản lý người hành nghề kinh doanh

chứng khoán

.

Thêm vào đó, các công ty chứng khoán cần phải thực hiện nghiêm quy định về giao dịch chứng khoán, thanh toán chứng khoán; rà soát lại toàn bộ hồ sơ giao dịch của khách hàng, đảm bảo lưu giữ đầy đủ, chính xác.

Các công ty cũng phải thực hiện thông báo trạng thái tài khoản (số dư đầu kỳ, phát sinh trong kỳ, dư cuối kỳ của tài khoản tiền và chứng khoán) cho khách hàng theo đúng quy định…

Đối với các công ty niêm yết, Ủy ban nghiêm túc yêu cầu thực hiện chế độ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định tại Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo các công ty

niêm yết

phải thiết lập bộ phận tiếp nhận, xử lý, giải đáp thắc mắc, kiến nghị, khiếu nại của các cổ đông./.

Linh Chi (Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *