Thủy sản Minh Phú đưa 70 triệu cổ phiếu lên giao dịch trên UpCoM

Thủy sản Minh Phú đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UpCoM, ngày 16/10. (Ảnh: HSX)

Linh Chi (Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.