Vi phạm trong giáo dục bị phạt tới 100 triệu đồng

Thủ tướng

Chính phủ vừa ký ban hành

Nghị định

số 40/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ

sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ quy

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Theo đó, mức phạt các hành vi vi phạm quy định về thành lập cơ sở giáo dục

đại học sẽ phải chịu xử lý từ 60-100 triệu đồng. Các hành vi tổ chức hoạt động

giáo dục theo các chương trình giáo dục mầm non, phổ thông, trung cấp chuyên

nghiệp, cao đẳng, đại học, thạc sỹ và tiến sĩ chưa được cơ quan có thẩm quyền

cho phép hoặc hành vi cho phép sai thẩm quyền theo các mức phạt từ 500.000 đồng

tới 10 triệu đồng tùy cấp học.

Hành vi không thực hiện đúng nội dung thông báo tuyển sinh, đào tạo của

đơn vị cũng sẽ bị phạt từ 5-10 triệu đồng. Các trường tuyển vượt quá chỉ tiêu số

lượng, sai đối tượng hoặc tiêu chuẩn theo quy định với các mức phạt tùy thuộc

các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, đào tạo cao đẳng, đại học, thạc sỹ và

tiến sĩ, cụ thể từ 3 triệu tới 80 triệu đồng.

Hành vi vi phạm quy định về tuyển sinh để đào tạo ở nước ngoài hoặc ở cơ

sở giáo dục có yếu tố nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam theo chương

trình giáo dục phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, thạc sỹ,

tiến sỹ sẽ bị phạt từ 5-60 triệu đồng.

Hành vi ngược đãi, hành hạ người học; xâm phạm nhân phẩm, thân thể nhà

giáo cũng sẽ bị xử phạt. Ngoài ra, Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung một số hình

thức

xử phạt

như: tịch thu tang vật, tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn

nếu vi phạm lần đầu và không thời hạn nếu tái phạm.

Nhiều nội dung về vi phạm quy định về đánh giá kết quả học tập của người

học; hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ trái phép; hành vi vi phạm về quản lý,

cấp phát văn bằng; vi phạm quy định về điều kiện cơ sở vật chất bảo đảm an toàn

cho hoạt động dạy và học trong các cơ sở giáo dục, cũng được quy định các mức

phạt cụ thể./.

(TTXVN/Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *