Vietnam Airlines ‘bắt tay’ hợp tác liên doanh với hàng không Pháp

Vietnam Airlines ‘bắt tay’ hợp tác liên doanh với hàng không Pháp. (Ảnh: Vietnam Airlines)

Việt Hùng (Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.